Przejdź do treści

Konferencja
Rodziny Franciszkańskiej

Do wszystkich braci z naszych Zakonów Do rodziny franciszkańskiej

Drodzy bracia z Pierwszego Zakonu, siostry klaryski, Bracia i siostry z Trzeciego Zakonu Regularnego, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej,

Niech Pan obdarzy was pokojem!

Lata, w których żyjemy, są naznaczone pamięcią o ważnych etapach drogi życiowej św. Franciszka na jej ostatnim odcinku.

W szczególności od 2023 do 2026 r. będziemy wspominać to, co podoba nam się nazwać jednym franciszkańskim osiemsetleciem, które w bliskości Roku Świętego 2025 obejmie 800. rocznicę Reguły, Bożego Narodzenia w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzeń (2025) i śmierci Franciszka (2026). Ma to być osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic.

Takie ujęcie wydaje się dać nam wszystkim cenną możliwość ożywienia i pobudzenia pamięci o ewangelicznym charyzmacie, który Duch Święty wzniecił w Kościele przez św. Franciszka.

Chcemy przeżywać osiemsetlecie franciszkańskie w głębokiej komunii jako rodzina we wszystkich krajach i kontekstach świata, w których jesteśmy obecni. Z tego względu na naszym spotkaniu w dniu 2 października 2021 r. w Asyżu postanowiliśmy, że jako ministrowie generalni będziemy patronować przygotowaniom i obchodom tego wyjątkowego osiemsetlecia.

W tym celu powołujemy komitet koordynacyjny dla obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia.

Do udziału w nim zapraszamy ministrów prowincjalnych naszych rodzin ze środkowych Włoch, kustosza Świętego Konwentu z Asyżu oraz czterech przedstawicieli naszych definitoriów generalnych mających podtrzymywać łączność z nami.

Komitetowi koordynacyjnemu, dla którego punktem odniesienia jesteśmy my ministrowie generalni, powierzamy następujące zadania:

zagwarantować pewne wspólne linie działania dla pogłębienia charyzmatu w naszych wspólnotach braterskich i w różnych rzeczywistościach, które są z nami związane; koordynować istotne punkty współpracy pomiędzy inicjatywami podjętymi w Rieti, Alwerni, Asyżu poprzez kościelny komitet koordynacyjny, animowany przez wyżej wspomnianych ministrów i kustosza, przez niektórych innych braci, przez klaryski, siostry franciszkanki i franciszkanów świeckich. Obecność w komitecie koordynacyjnym biskupów trzech zainteresowanych diecezji pobudza nas, jak to już ma miejsce, do coraz większego pogłębienia i pielęgnowania ducha komunii kościelnej, zgodnie z inspiracją właściwą dla naszego wspólnego charyzmatu udzielać wskazań grupie roboczej, która składa się z ekspertów i której zadaniem jest zaproponowanie schematu pracy mającej na celu pogłębienie charyzmatu na poszczególnych etapach obchodów osiemsetlecia w ramach formacji ustawicznej i początkowej w naszych prowincjach, kustodiach i innych jurysdykcjach wzbudzać i oferować, poprzez różne inicjatywy, możliwość głoszenia wiary i wzrastania w wierze ludu Bożego oraz bodźce dla instytucji cywilnych, co ma dokonywać się w dialogu sprzyjającym wzajemnej współpracy.

Nie może umknąć nam wymowa tego osiemsetlecia, które nie dotyczy tylko kilku uroczystości w sanktuariach środkowych Włoch, ale pragnie pomóc na całym świecie ponownie podjąć i wspólnic pogłębić istotne punkty naszej franciszkańskiej tożsamości charyzmatycznej.

Szczęśliwa zbieżność z Rokiem Świętym 2025 pragnie sprawić, byśmy wzrastali w poczuciu wspólnoty z Kościołem, a zarazem z pokorą i radością ofiarowali ludowi Bożemu bogactwo chrześcijańskiego doświadczenia św. Franciszka w głoszeniu Ewangelii dzisiaj.

Franciszkańskie osiemsetlecie obchodzone w ramach różnych rocznic zostanic ogłoszone 29 listopada 2021 r. w sanktuarium w Greccio (RI), gdzie św. Franciszek chciał na własne oczy zobaczyć ubóstwo, w jakim narodził się Jezus, aby ukazać nam piękno Boga, który podziela naszą ludzką naturę.

Jesteśmy pewni, że ta wędrówka będzie bardzo cenną okazją do ożywienia naszej wspólnej inspiracji i tożsamości charyzmatycznej, nie tylko w nas samych, ale też w Kościele pielgrzymującym pośród mężczyzn i kobiet tego błogosławionego i skomplikowanego czasu, w którym wciąż na nowo mamy głosić radość Ewangelii Jezusa Chrystusa w duchu powszechnego braterstwa i w trosce o stworzenic.

Przygotowując się do wyruszenia w tę drogę, pozdrawiamy was z głębi serca i życzymy prawdziwego pokoju zstępującego z nieba i wszelkiego dobra w Panu.

Z braterskim pozdrowieniem wasi ministrowie generalni

Deborah Lockwood OSF
Przewodnicząca IFC-TOR

Massimo Fusarelli OFM
Minister generalny

Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv
Minister generalny

Tibor Kauser OFS
Minister generalny

Roberto Genuin OFM Cap
Minister generalny

Amando Trujillo Cano TOR
Minister generalny

Pliki do pobrania