Przejdź do treści

Spotkanie Rady Regionu Opole – Gliwice

10:00 – msza święta z nauką – kaplica

Po mszy św. I część spotkania:

 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania Rady Regionu – akceptacja/wniesienie ewentualnych uwag,
 2. Przedstawienie propozycji szaty graficznej oraz modelu strony internetowej Regionu Opole – Gliwice,

  12:30 – Obiad
  Po obiedzie II część spotkania;
 3. Przedstawienie i omówienie projektu terminarza ćwiczeń duchowych na rok 2023 dla Regionu Opole – Gliwice,
 4. Aktualności FZŚ :
  a/ narodowe – kapituła Rady Narodowej – krótkie streszczenie: s. Krystyna Skrocka.
  b/ regionalne – WM Gliwice – rezygnacja s. Urszuli Sus – przełożonej, następstwa rezygnacji – przedstawienie problemu s. Jolanta – temat do dyskusji,
 5. Wyniki z przeprowadzonej ankiety przez s. Krystynę Skrocką w czasie rekolekcji na Górze św. Anny,
 6. Stan finansowy naszej wspólnoty Regionalnej,
 7. Pismo, list intencyjny świąteczny do proboszczów,
 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych kapituł w 2022 roku,
 9. Umacnianie więzi z RMF – aktualne dane z kapituły RMF,
 10. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady Regionu Opole – Gliwice,
 11. Wolne wnioski.