Przejdź do treści

List na rok 2023

Wronki 9 stycznia 2023

TY JESTEŚ RADOŚCIĄ

Czcigodni Ojcowie Asystenci, Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Dziękuję za otrzymane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wyrażam przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski w 2022 roku.

Czcigodnym Ojcom Asystentom dziękuję za posługę duszpasterską dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Wszystkim Siostrom i Braciom dziękuję, za aktywny udział w życiu Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich, za dawanie świadectwa wiary, niesienie pokoju i dobra.

Rok 2022 był kolejnym rokiem jubileuszowym. Obchodziliśmy 100- lecie śmierci bł. Anieli Salawy,
patronki FZŚ w Polsce. Z okazji tego jubileuszu były organizowane uroczyste nabożeństwa,
spotkania braterskie, konkursy, wydawane książki i publikacje, które pozwoliły nam lepiej poznać
życie i duchowość bł. Anieli Salawy.

Ważnym wydarzeniem w 2022 roku była XII Kapituła Narodowa FZŚ, która była czasem
podsumowania działalności FZS w latach 2019 – 2022 i wyborem nowej Rady Narodowej na
kolejną trzyletnią kadencję.

Trwamy nadal w atmosferze jubileuszu. W tym roku świętujemy 800 lat obchodów Bożego
Narodzenia w Greccio.

Święty Franciszek przebywając w Fonte Colombo postanowił przedstawić narodzenie Pana Jezusa
w Betlejem w formie sztuki teatralnej. Na miejsce tego przedstawienia wybrał Greccio położone 12
km od Fonte Colombo w dolinie Rieti. Znajdowała się tam obszerna grota, w której św. Franciszek
polecił przygotować przedstawienie ukazujące narodzenie Syna Bożego. W ten sposób
przypomniał ludziom przyjście na świat Zbawiciela, a sam rozmyślał o miłości Pana Boga. Mała
nieznana dotąd osada stała się nowym Betlejem.

Naśladowcy św. Franciszka powinni czerpać z miłości Bożej i przekazywać ją innym. Świętowanie
tego jubileuszu ma pogłębić naszą wiarę, napełnić radością z przyjścia Syna Bożego na świat.
Za życia św. Franciszka nie było pokoju wśród ludzi. Podobnie jest i w obecnym czasie. Za naszą
granicą toczy się już ok kilku miesięcy okrutna wojna, która niesie z sobą ogrom tragedii. Ta
sytuacja wpływa negatywnie na życie w naszym kraju.

Mamy do wypełnienia bardzo ważne zadanie, aby zalęknionym ludziom o swoją przyszłość nieść
nadzieję, radość i pokój , które wynikają z wiary w Opatrzność Bożą.
W tym roku jubileuszowym zachęcam wszystkich do kontemplowania Syna Bożego , który
przyniósł na świat pokój i miłość i jest obecny w znaku Eucharystii w każdym kościele.
Pomocą w rozważaniu i umocnieniu w wierze będą konferencje formacyjne pod tytułem Wierzę
w Kościół Chrystusowy
.

Kończę słowami kolędy:

Do Betlejem pełni radości
śpieszmy powitać Jezusa małego,
który dziś dla nas cudem miłości
zstąpił na ziemię z nieba wysokiego.
Śpieszmy więc śpieszmy,
On nas woła

On na to przyszedł, że by nas zbawić.
Otoczmy żłóbek Jego dookoła
Aby nas rączką swą pobłogosławić.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i dobro!
Emilia Nogaj OFS – przełożona narodowa FZŚ wraz z Radą Narodową FZŚ

Pliki do pobrania