Przejdź do treści

Stulecie Franciszkanów: inauguracja w Greccio z udziałem 6 ministrów generalnych Rodziny Franciszkańskiej

Greccio, 7 stycznia 2023 r.

W obecności sześciu ministrów generalnych Rodziny Franciszkańskiej zainaugurowano dziś Stulecie Franciszkańskie, serię wydarzeń, które śledzą ostatnie etapy życia św. Franciszka z Asyżu, prowadząc do 800. rocznicy Paschy Ojca Serafickiego.

Uroczystość, której przewodniczył br. Luciano de Giusti, minister prowincjalny prowincji św. Bonawentury Zakonu Braci Mniejszych, miała miejsce w kościele sanktuarium w Greccio, gdzie w noc Bożego Narodzenia 1223 r. św. Franciszek przedstawił pierwszą Stajenkę Bożonarodzeniową. W 2023 r. przypada 800. rocznica Reguły Zakonu (Reguła Bullata, 29 listopada 1223 r.) i Bożego Narodzenia w Greccio.

W pierwszej części u stóp ołtarza intronizowano kopię późniejszej reguły. Następnie odczytano fragmenty Reguły i Testamentu św. Franciszka, ściśle ze sobą powiązane, tworząc głęboką jedność, podtrzymywane przez jeden wielki ewangeliczny ideał, który zawsze kierował krokami św. Franciszka.

Druga część przypominała pierwsze Boże Narodzenie w Greccio, kiedy to św. Franciszek, jak opowiada Tomasz z Celano, pierwszy biograf świętego, chciał ukazać współczesnym oczom trud, z jakim musiała się zmierzyć Rodzina z Nazaretu, aby urodzić Dzieciątko Jezus.

W ostatniej części celebracji sześciu ministrów generalnych, którym towarzyszył brat Luciano de Giusti, wniosło figurę Dzieciątka w procesji do groty sanktuarium.

Wyrażenie „Rodzina Franciszkańska” używane jest szeroko w odniesieniu do wszystkich grup religijnych inspirowanych charyzmatem św. Franciszka. Charyzmat franciszkański inspirował mężczyzn i kobiety, zarówno świeckich/zakonnych, jak i zakonników/kapłanów, którzy na przestrzeni wieków tworzyli różne grupy. Konferencja Rodziny Franciszkańskiej składa się z sześciu członków: ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych (OFM), ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFM Conv), ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucyn (OFM Cap), Minister generalny Trzeciego Zakonu Regularnego (TOR), Minister generalny Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) i Przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Franciszkańskiej Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego (CFI -SŁUP).

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział:
Fr Massimo Fusarelli OFM
Brat Carlos Alberto Trovarelli OFMConv
Brat Roberto Genuin OFMCapp
br. Amando Trujillo Cano, TOR
Tibor Kauser OFS
S. Daisy Kalamparamban Wiceprezes ITC-TOR

Stulecie składa się z pięciu stuleci podzielonych na 4 lata, w których będzie można rozważać i kontemplować Regułę i Boże Narodzenie w Greccio (1223-2023), dar Stygmatów (1224-2024), Pieśń św. Słoneczną (1225-2025) i Śmierć św. Franciszka z Asyżu (1226-2026).

Na podstawie tekstu Melanie Bruno – Biuro Komunikacji OFM. źródło: www.ofm.org

Pliki do pobrania