Przejdź do treści

Potrzeba pomocy dla braci i sióstr w Syrii i Turcji

Do wszystkich Rad Narodowych FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej

Franciszkanie świeccy, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, są wezwani do budowania świata
bardziej braterskiego i ewangelicznego, aby skuteczniej urzeczywistniało się królestwo Boże
(Reguła FZŚ, Artykuł 14)

Drodzy Bracia i Siostry
Pokój i dobro!

Niszczycielskie wieści o trzęsieniu ziemi i wstrząsach wtórnych w Turcji i Syrii wzywają nas do
„budowania świata bardziej braterskiego”, czego wymaga od nas nasza reguła FZŚ.
Do tej pory ponad 10 000 osób straciło życie (a liczba ta rośnie z godziny na godzinę) w tym
tragicznym wypadku natury, a tysiące innych zostało poważnie rannych i jest obecnie
bezdomnych. Dzięki Bogu w naszej wspólnocie FZŚ w Latakii (Syria) nikt nie stracił życia.
W odpowiedzi na tę najtragiczniejszą wiadomość i rzeczywistość, najważniejsza jest modlitwa z
naszą rodziną FZŚ w solidarności i wsparciu wszystkich dzieci Bożych w okolicy – tych, które
straciliśmy, tych, które cierpią w szpitalach, tych, które wciąż czekają na odnalezienie pod
gruzami, tych pozostawionych, którzy wpadli w panikę lub boją się o swoje rodziny i swoją
przyszłość.

Aby w konkretny sposób wyrazić naszą solidarność, prezydencja prosi o wsparcie naszych sióstr i
braci oraz wszystkich tych, którzy opiekują się potrzebującymi w Syrii i Turcji. Nasi bracia obecnie
dostarczają żywność i schronienie niektórym bezdomnym rodzinom. Będą potrzebować pomocy
w zaopatrzeniu. Szpitale również będą potrzebować dodatkowego wsparcia. Chcielibyśmy
odpowiedzieć jak najszybciej – nasza rodzina potrzebuje nas teraz.
Darowizny prosimy kierować na konto CIOFS (IT 09 M 03069 09606 100000010743) lub przez
stronę internetową CIOFS (https://ciofs.info/donate-pay/ ) podając miejsce docelowe: trzęsienie
ziemi w Syrii i Turcji, solidarność finansowa. Prześlemy Ci pełny raport o tym, gdzie środki są
wykorzystywane, gdy tylko będziemy mieć pełne informacje.


Z wielką miłością i uznaniem za wszystko, co robisz, Twój brat
Tibor Kauser
Minister generalny FZŚ

Pliki do pobrania