Przejdź do treści

Spotkanie Rady Regionu Opole – Gliwice

„Prawdziwym sensem naszego życia jest
rozwinąć się w ludzi, którzy naprawdę kochają Boga i
promieniują miłością.” (Thomas Merton)

Spotkanie Rady Regionu Opole – Gliwice w dniu 25 lutego 2023 roku
AGENDA SPOTKANIA (Góra św. Anny):

10:00 – msza święta z nauką – kaplica
Po mszy św. I część spotkania

 1. Odczytanie protokołów nr 3 i 4 z poprzedniego spotkania Rady Regionu _
  akceptacja _wniesienie ewentualnych uwag.
 2. Zatwierdzenie terminarza spotkań duchowych na rok 2023 dla Regionu Opole
  Gliwice

  12:30 – Obiad
  Po obiedzie II część spotkania; omówienie istotnych bieżących spraw
 3. Kapituły 2023 rok – wykaz _wybór delegatów
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz z działalności regionu Opole-
  Gliwice za rok 2022 – relacja z działalności w regionie. Podsumowanie.
 5. Pielgrzymka _ Śladami Prymasa Wyszyńskiego
 6. Nowy biskup gliwicki – 11 marca – ingres biskupa nominata Sławomira Ordera-
  Gliwice .
 7. Spotkanie mistrzów formacji – 18 marca. Spotkanie przełożonych 25 marca .
 8. Pismo, list intencyjny świąteczny (do proboszczów – draft (projekt) –kontynuacja
 9. Oficjalne zatwierdzenie strony internetowej. http://www.fzsopolegliwice.pl/radaregionu/. Komunikat z adresem strony do wspólnot.
 10. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady Regionu Opole – Gliwice
 11. Wolne wnioski.

Planowane zakończenie godz. 15: 30

Pliki do pobrania