Przejdź do treści

Przywilej odpustu dla bazyliki w Katowicach-Panewnikach

Dnia 14 marca 2023 r. Penitencjaria Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego na czas od 25 marca 2023 r. do 2 lutego 2024 r. dla bazyliki w Katowicach-Panewnikach z racji na 800-lecie pierwszej stajenki zbudowanej przez św. Franciszka.

Odpust zupełny można zyskać pod zwykłym warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa na intencje Papieża) oraz odmawiając modlitwę jubileuszową do Dzieciątka Jezus, której teksty wyłożone są przy ołtarzu św. Franciszka.

Zachęcamy Wspólnoty naszego regionu do indywidualnego pielgrzymowania do bazyliki w Katowicach-Panewnikach.