Przejdź do treści

Relacja z pielgrzymki „Śladami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

POTRZEBA NAM WIARY, KTÓRA GÓRY PRZENOSI;
MIŁOŚCI, KTÓRA WSZYSTKO JEDNOCZY
I, NADZIEI, KTÓRA NIGDY NIE ZAWODZI,
MOŻNA STRACIĆ WSZYSTKO, BYLE NIE TO!

 Śladami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W pierwszą sobotę miesiąca kwietnia grupa tercjarzy regionu Opole-Gliwice  wyruszyła na pielgrzymkę śladami bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

PIERWSZY ŚLAD – JASNA GÓRA to miejsce szczególnie ważne dla Kościoła w Polsce, miejsce które bardzo mocno naznaczył swoją obecnością ówczesny Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. To właśnie tutaj 26 sierpnia 1956 roku zostały złożone  Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski  Jasnogórskie Śluby Narodu przy udziale około miliona wiernych. Tekst został przez niego napisany podczas internowania  w klasztorze franciszkanów w Prudniku i klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy. Na fotelu przeznaczonym dla Prymasa leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał składał śluby w miejscu odosobnienia w Komańczy w łączności duchowej z Jasną Górą.

Śluby Jasnogórskie zostały złożone w trzechsetlecie złożenia Ślubów Lwowskich, które złożył król Jan II Kazimierz Waza w dniu 1 kwietnia 1656 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie.

My nawiedziliśmy Jasną Górę 1 kwietnia 2023 r. a więc równo 367 lat po ślubach lwowskich. Modląc się przed cudownym obrazem podziękowaliśmy Maryi Królowej Polski za błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego za jego troskę i oddanie za Kościół w Polsce.

DRUGI ŚLAD – SANKTUARIUM Matki Bożej Świętorodzinnej  w MIEDNIEWICACH Po zapoznaniu z historią tego miejsca i przedstawieniem licznych świadectw przez kustosza tegoż sanktuarium o. Marian odprawił pierwszo sobotnie nabożeństwo  ku czci Matki Bożej o które prosiła w objawieniach fatimskich. Tutaj również jest ślad błogosławionego kardynała, a mianowicie to właśnie on w 1966 r. przekazał parafię w Miedniewicach i pieczę nad Sanktuarium ojcom Franciszkanom.

W 1986 roku przybyły tutaj ze Starego Sącza klaryski(zakon klauzurowy) jako dar dziękczynny za Franciszkanów złożony Panu Bogu za kanonizację św. Maksymiliana Marii Kolbego.

TRZECI ŚLAD – LASKI  ks. kardynał Stefan Wyszyński po raz pierwszy przybył do Lasek w 1926 r. To tutaj Matka Róża Czacka założyła działające do dziś  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi  oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.  Kardynał Wyszyński w czasie wojny przez dwa lata służył dzieciom niewidomym, służył siostrom jako kapelan Armii Krajowej, nosząc pseudonim ,,RADWAN III’’

CZWARTY ŚLAD – NIEPOKALANÓW – Sanktuarium Św. Maksymiliana Kolbe mieszczącym się w starej kaplicy gdzie ks. Kardynał Wyszyński odprawiał Eucharystię, spowiadał, głosił konferencje.

Z okazji złotego jubileuszu klasztoru w Niepokalanowie w 1977 roku napisał w księdze pamiątkowej ,,Zawsze odnawiającego się ducha  św. Maksymiliana Marii Kolbego życzę wspólnocie franciszkańskiej w Niepokalanowie .Niechaj chodzi w sercach waszych- po ulicach (zagrody) Niepokalanej. Błogosławi wasz brat…” Przyjaciela można wybrać, brata się ma i to wielkie szczęście, że się ma takiego brata.. Szczególniejsza sympatia do franciszkanów zrodziła się z z nabożeństwa do św. Franciszka z Asyżu.  Wyznał kiedyś; ,,Mnie również Bóg pozwolił rozmiłować się we wspaniałym wzorze św. Franciszka z Asyżu. Jestem tercjarzem franciszkańskim od czasów kleryckich.”

Ks. Kardynał Wyszyński odwiedził Niepokalanów przynajmniej 38 razy.

Każdy nasz krok postawiony w Niepokalanowie podczas tej pielgrzymki mógł być dokładnym stąpaniem po świętych  śladach. Dało się odczuć niesamowitą obecność tych  świętych- o. Maksymiliana i ks. Prymasa oraz NIEZWYKŁĄ miłość NIEPOKALANEJ z którą każdy na miarę swoich możliwości adorował Pana Jezusa w przepięknej Kaplicy WIECZYSTEJ ADORACJI.

PIĄTY ŚLAD – ARCHIKATEDRA św. Jana Chrzciciela, gdzie spoczywa bł. Prymas.

Oprócz przedstawionych miejsc odwiedziliśmy również braci kapucynów przy ul. Miodowej w Warszawie, którzy jak zawsze gościnni, przyjęli nas u siebie, a brat Jarosław oprowadził po klasztorze z nawiedzeniem kaplicy gdzie spoczywa serce króla Sobieskiego. Mieliśmy okazje modlić się przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także poznać historię tego wielkiego Polaka zwiedzając muzeum, które jest jemu poświęcone.

W tych wyjątkowych miejscach modliliśmy się za kościół w Polsce, za tercjarzy regionu Opole-Gliwice, za asystentów duchowych. Polecaliśmy chorych, pogubionych, samotnych. Za tych z naszych wspólnot, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

W tych wyjątkowych miejscach radowaliśmy się sobą nawzajem, bo każda siostra, każdy brat to ogromny dar od Boga.

O. Marian Szymański z niezwykłą troską prowadził nas duchowo, odprawiał msze święte.

Dziękujemy Ci bł. Ks. Prymasie, że zechciałeś poprowadzić grupę tercjarzy z regionu Opole-Gliwice oraz sympatyków św. Franciszka, drogą swoich wspomnień.

Dziękujemy, że mogliśmy dotykać miejsc, które odegrały ważną rolę w Twoim życiu i życiu Kościoła w Polsce.

Dziękczynne – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

                         TOBIE PANU WIECZNA CHWAŁA…

wybrzmiało w donośnym śpiewie czternastozwrotkowej pieśni.

Boże, wejrzyj na heroiczną wiarę i męstwo
Bł. Kardynała Wyszyńskiego
wobec przeciwności i prześladowań,
które znosił dla Twego imienia.
Spraw, byśmy za Jego przykładem
świadomie przyjmowali nasze cierpienia
I z pełnym zaufaniem składali je Tobie
w ofierze przez ręce
Niepokalanej Maryi, matki Kościoła. Amen

 Pielgrzymkę zorganizowała i opisała, ufam, że z woli Bożej
s. Krystyna Skrocka