Przejdź do treści

Komunikat nr 3/23 Rady Narodowej

W dniach 9 -10 czerwca w Warszawie obradowała Rada Narodowa FZŚ. Obrady Rady Narodowej były połączone ze spotkaniem z asystentami regionalnymi i prowincjalnymi FZŚ.

 • Trwamy w roku jubileuszowym 800 lat obchodów Bożego Narodzenia w Greccio.
 • Omówione zostało przeprowadzenie wizytacji i kapituł w regionach.
 • W dniach 7 – 9 września odbędzie się wizytacja i kapituła w regionie poznańskim.
 • Wizytację braterską oraz kapitułę przeprowadzi s. Joanna Berłowska, a wizytację pasterską O. Andrzej Romanowski OFMCap.
 • 16 września będzie wizytacja w regionie warszawskim. Wizytację braterską przeprowadzi s. Anna Jagosz a wizytację pasterską O. Arkadiusz Czaja OFM
 • 30 września odbędzie się wizytacja i kapituła w regionie olsztyńskim. Wizytację braterską i kapitułę przeprowadzi s. Jolanta Bogdanów a wizytację pasterską O. Zdzisław Gogola OFMConv.
 • 14 października odbędzie się wizytacja i kapituła w regionie lubelskim. Wizytację braterską i kapitułę przeprowadzi s. Jolanta Bogdanów a wizytację pasterską O. Andrzej RomanowskiOFMCap.
 • 21 i 22 lipca odbędzie się XXX jubileuszowa pielgrzymka narodowa FZŚ na Jasną Górę. Program pielgrzymki przygotowuje region warszawski i został przedstawiony przez s. Annę Berłowską. W załączeniu do komunikatu przysyłam ten program. Zapraszam wszystkich asystentów i franciszkanów świeckich do udziału w tej pielgrzymce. Od trzydziestu lat gromadzimy się u Maryi Królowej Polski, której zawierzamy nasz Zakon, nasze rodziny i wszystkie sprawy. Wyrażamy również wdzięczność Matce Bożej za Jej opiekę i orędownictwo u Jej Syna a naszego Pana Jezusa.
 • W dniach 7-8 października odbędzie się spotkanie formacyjne dla radnych odpowiedzialnych za formację. Rada Narodowa omówiła i przygotowała program tego spotkania. Tematem formacyjnym jest: Okultyzm jako niewierność pierwszemu przykazaniu”

Spotkanie z asystentami regionalnymi i prowincjalnymi prowadził O. Arkadiusz Czaja, który jest
przewodniczącym konferencji asystentów narodowych. O. Arkadiusz skierował słowo zarówno do
asystentów jak i do Rady Narodowej. Mówił że franciszkanie są zobowiązani do niesienia pokoju
,dobra i radości. W kontaktach z ludźmi nie można okazywać nerwowości i niecierpliwości.
Należy w spokoju wysłuchać drugiej osoby , porozmawiać z nią i udzielić wsparcia w miarę swoich
możliwości.

Zostały przedstawione tematy do formacji ciągłej na 2024 rok, w którym będziemy obchodzić
800 lat stygmatów świętego Franciszka.

Br. Sławomir Kowalski przedstawił obszerną korespondencję z Rady Międzynarodowej FZŚ

 • List z 18 kwietnia 2023r. dotyczy zmiany terminu Kapituły Namiotów (Mat)
 • List z 2 maja 2023r. zawiera informację o powołaniu sekretariatów i kancelarii prawnej przy Prezydium Rady Międzynarodowej
 • List z 10 maja informuje, że Sekretariat Formacji przygotował materiały do świętowania jubileuszy w Rodzinie Franciszkańskiej. Na ten rok zaproponowano dwa tematy:
  I. Boże narodzenie …800 lat świętowania…800 lat radości
  II. Reguła…styl życia…800 lat podróży
 • List z 22 maja 2023r. to zachęta przełożonego generalnego br. Tibora do kontemplacji, aby odkryć w sobie działanie Ducha Świętego zwłaszcza teraz w czasie przeżywania kolejnych jubileuszy. Ma to służyć pogłębieniu naszego powołania i duchowości franciszkańskiej oraz wypełnianiu naszej misji w świecie. Br. Tibor dzieli się kilkoma przemyśleniami, które dotyczą pokuty, braterstwa, misji i przywództwa duchowego świętowania.

Zachęcam do nabywania materiałów formacyjnych.
Do nabycia są nadal następujące pozycje:

 • Księga Pamiątkowa obchodów jubileuszowych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce
 • Krótka historia FZŚ O. Alojzego Pańczaka
 • Święty Brat Albert – br. Andrzeja Różyckiego
 • Błogosławiona Aniela Salawa w 100- lecie śmierci- O .Zdzisław GogolaOFMConv.
 • 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na ziemiach Polskich pod redakcją O. Alojzego Pańczaka, która zawiera referaty wygłoszony na konferencji naukowej w Gnieźnie zorganizowanej w listopadzie 2021r. z okazji jubileuszu 800 lat FZŚ.

Autorzy tych pozycji O. Zdzisław Gogola i O. Alojzy Pańczak będą podpisywać w czasie
ich nabywania w Częstochowie.

Przekazuję informację, że powstaje film fabularno-dokumentalny o bł. Anieli Salawie, który realizują ks. Krzysztof Gryz i s. Marta Sieńska ze wspólnoty przy parafii św. Zbawiciela w Warszawie.

Pisałam już w poprzednim komunikacie o tej inicjatywie i prosiłam o modlitwę w tej intencji.

Ks. Krzysztof i s. Marta ofs byli obecni na czerwcowym spotkaniu RN i przedstawili zwiastun tego filmu oraz opowiedzieli o działaniu ,które podjęli do realizacji tego zadania. Zaprezentowany zwiastun filmu bardzo się spodobał i teraz oczekujemy z dużym zainteresowaniem całego filmu. Premiera filmu jest zaplanowana 9 września br. W związku z realizacją tego zadania powstały też pewne koszty, które obejmują przejazdy samochodem, noclegi i wyżywienie, opracowanie muzyki do filmu . Dlatego proszę Siostry i braci o ofiarę na ten cel. W ten sposób każdy z nas będzie miał udział w tworzeniu tego dzieła. Ten film ma przyczynić się to rozpowszechniania postaci bł Anieli Salawy i rozszerzenia Jej kultu. Ofiary proszę przekazywać na konto Rady Narodowej z dopiskiem „FILM”. Dziękuję Siostrom i Braciom za modlitwę w intencji mojej wnuczki Ani. Mamy już wyniki badania histopatologicznego. Dzięki Bogu nie jest to nowotwór, ale wymaga dalszego leczenia, aby ten stan nie rozszerzał się dalej w jelicie grubym. Wnuczka jest pod opieką specjalisty .
Br. Jerzy Czaiński dziękuję też modlitwę. Jest po operacji kardiologicznej i teraz przechodzi
rekonwalescencję.

Życzę wszystkim Ojcom Asystentom, Siostrom i Braciom błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego do wypełniania powołania w duchowości franciszkańskiej. Bądźmy prawdziwymi świadkami Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu.

Pozdrawiam serdecznie z darem modlitwy
Pokój i Dobro
Emilia Nogaj – przełożona narodowa FZS w Polsce wraz z Radą Narodową

Pliki do pobrania