Przejdź do treści

Komunikat nr 4/23 Rady Narodowej

Wronki, 25 lipca 2023

Komunikat nr 4/23

TY jesteś radością

W dniach 21 – 22 lipca odbyła się XXX jubileuszowa pielgrzymka FZS na Jasną Górę.

Pielgrzymka rozpoczęła się  Apelem Jasnogórskim, który prowadził asystent narodowy FZŚ  o.Zdzisław Gogola OFMConv.  W rozważaniu apelowym o.Zdzisław   nawiązał do obchodzonych w tym roku jubileuszy w Zakonie franciszkańskim,  800 –lecia zatwierdzenia Reguły I Zakonu oraz 800 lat obchodów Bożego Narodzenia w Greccio, które polecił przygotować św. Franciszek z Asyżu.

Następnie franciszkanie świeccy wraz z asystentami duchowymi prowadzili czuwanie nocne, które zostało przygotowane przez Siostry i Braci regionu warszawskiego.

W czasie czuwania  s. Joanna Berłowska przedstawiła historię organizowania XXX pielgrzymek FZŚ na Jasną Górę.

Zaproponowała, aby   franciszkanie świeccy  napisali swoje wspomnienia z udziału w tych pielgrzymkach.

O. Alojzy Pańczak wygłosił konferencję na temat  800 lat Reguły I Zakonu. O. Alojzy wyjaśnił, w jaki sposób  św. Franciszek  przy współudziale kilku innych braci zredagował Regułę dla swojego Zakonu.

Po tych konferencjach nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu  przy  medytacji przygotowanej przez asystenta regionu warszawskiego o. Józefa Łaskiego OFMCap. 

Region poznański poprowadził modlitwę różańcową. Rozważane były tajemnice radosne , przygotowane przez s. Urszulę  Ferdynus  z Poznania.

O 24.00 została odprawiona Msza św. , której przewodniczył o. Józef Łaski  . On też wygłosił homilię. Koncelebransami byli asystenci duchowi FZŚ.

Po Eucharystii  odmówiona została koronka franciszkańska. Tę modlitwę poprowadził region łódzki.

Franciszkanie świeccy z regionów krakowskiego i opolsko-gliwickiego przygotowali medytację i pieśni uwielbienia Pana Boga.

Region gdański poprowadził modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego.

Na zakończenie czuwania nocnego obecni asystenci duchowi o. Arkadiusz Czaja OFM i o. Józef  Łaski OFMCap udzielili błogosławieństwa Bożego.

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się modlitwą różańcową. Rozważania tajemnic bolesnych przygotował region katowicki.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. na Szczycie jasnogórskim, którejprzewodniczył ks. Biskup Andrzej Przybylski . W homilii ks. Biskup  zwrócił uwagę na  znaczenie  FZŚ we współczesnym świecie.

Na zakończenie Eucharystii s. Emilia Nogaj przełożona narodowa FZŚ w Polsce zawierzyła Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańską i Rycerzy św. Franciszka Matce Bożej Królowej Polski.

Rada Narodowa złożyła s. Joannie Berłowskiej podziękowanie  za organizowanie i udział od trzydziestu lat w pielgrzymkach FZŚ na Jasną Górę.

Ostatnim punktem programu było  nabożeństwo Drogi Krzyżowej , które przygotowała  Jolanta Bogdanów wraz z o. Alojzym Pańczakiem OFM  ,a śpiew prowadziła s. Urszula.

Na zakończenie pielgrzymki o. Alojzy udzielił wszystkim uczestnikom błogosławieństwa Bożego.

W czasie tej trzydziestej jubileuszowej pielgrzymki dziękowaliśmy  Panu Bogu  za dar powołania do FZŚ, za łaskę pielgrzymowania do tego świętego miejsca, za opiekę Matki Bożej Królowej Polski. Zawierzyliśmy Panu Bogu przez wstawiennictwo Maryi wspólnoty FZŚ, nasze rodziny i wszystkie intencje, z którymi  przybyliśmy na Jasną Górę.

Dziękuję  ks. Biskupowi Andrzejowi Przybylskiemu za odprawienie Eucharystii i wygłoszenie homilii, która zapadła głęboko w nasze  serca.

Dziękuję  o. Zdzisławowi Gogoli  OFM Conv. za poprowadzenie rozważań w czasie Apelu Jasnogórskiego, o. Józefowi Łaskiemu za przewodniczenie Eucharystii w czasie czuwania nocnego i wygłoszoną homilię, która zachęciła  nas do  głębszego rozważania  Bożego Narodzenia.

Dziękuję wszystkim Ojcom asystentom za liczny udział w pielgrzymce.

Dziękuję s. Annie Berłowskiej oraz Siostrom i Braciom regionu warszawskiego za przygotowanie czuwania nocnego  oraz wszystkim  Siostrom i Braciom   za  wspólną modlitwę.

Dziękuję organiście bratu Emanuelowi  Bączkowskiemu  ofs z Warszawy i chórowi Oremus z Miłakowa, którzy grą  na organach i śpiewem uświetnili  czas modlitwy.

Niech będzie chwała Panu Bogu za  udzielone nam łaski !

11 sierpnia będziemy obchodzić święto św. Klary.  Przysyłam nowennę do św. Klary z Asyżu, przez odmawianej której możemy lepiej przygotować się do przeżywania  tego święta.

Nowennę otrzymałam od s. Elżbiety Bernadety  z Białegostoku.

W imieniu s. Jadwigi Kubicy przełożonej regionu bielsko-żywieckiego zapraszam do udziału w Pikniku Franciszkańskim organizowanym przez ten region. W załączeniu przysyłam program tego wydarzenia.

Przysyłam również prośbę o składanie świadectw o heroiczności cnót śp. O. Sylwestra Haśnika, które prosimy wystawiać wg ankiety opracowanej przez wicepostulatora    O. dr Lucjusza Wójtowicza i przesyłać indywidualnie na adres na niej zamieszczony, tj. do Katowic z dopiskiem: POSTULACJA .

Informacji na temat beatyfikacji śp. O. Sylwestra Haśnika udzielają:

  1. s. Krystyna Skrocka z Opola               – tel. 603 127 467
  2. s. Krystyna Maćkowiak z Jarocina      – tel. 512 330 438    

W dniach  7-8 październik 2023r. odbędzie się spotkanie formacyjne dla   odpowiedzialnych za formację w regionach. Zapraszam do udziału w tym spotkaniu. Szczegółowy program przyślę na początku września.

Dobiegają już do końca prace nad tworzeniem filmu o bł. Anieli Salawie .Polecam dalej modlitwie i ofiarności Sióstr i Braci, aby to dzieło zostało szczęśliwie zakończone. Ten film ma służyć do lepszego poznania duchowości  bł. Anieli Salawy ,jak również FZŚ.

Życzę wszystkim  Ojcom Asystentom, Siostrom i Braciom FZŚ błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, św. Franciszka, św. Klary i bł. Anieli Salawy.

Pozdrawiam serdecznie z darem modlitwy

Pokój i Dobro

Emilia Nogaj – przełożona narodowa FZS w Polsce wraz z Radą Narodową

Pliki do pobrania