Przejdź do treści

List s. Emilii, przełożonej narodowej

                                                                                                                                             Wronki, 4.10.2023r.

Drogie Siostry!  Drodzy Bracia!

POKÓJ I DOBRO!

Piszę do Was w uroczystość świętego Franciszka z Asyżu kierując się troską o Was i o wspólnoty franciszkańskie, które tworzycie. Duchowość franciszkańska, którą staramy się żyć, zobowiązuje nas do niesienie radości, pokoju oraz obdarzania dobrem wszystkich spotykanych ludzi. Aby jednak to czynić, sami musimy umacniać się w wierze, zaufać Panu Jezusowi, zawierzyć Jemu nasze życie, wspólnoty franciszkańskie oraz nasze rodziny. Pomocą dla nas w realizacji tego zadania są przede wszystkim Matka Boża oraz św. Franciszek z Asyżu i nasza patronka bł. Aniela Salawa. Nasze intencje kierujemy do Pana prosząc o orędownictwo Maryję i naszych Świętych.

W naszym codziennym życiu nie jesteśmy sami, ponieważ  należymy do wspólnoty.

Wspólnota jest miejscem budowania braterstwa, prowadzenia dialogu w duchu pokoju, dzielenia się swoimi radościami, troskami  oraz podejmowania inicjatyw, które mają służyć innym osobom i ożywiać wspólnotę. Dobrze, aktywnie działająca wspólnota będzie zachęcała do wstąpienia do niej innych ludzi.

Aby jednak tak się działo w naszych wspólnotach, musi być dobrze prowadzona formacja, która umocni nas w wierze i pogłębi duchowość franciszkańską. Każdy z nas do końca życia potrzebuje formacji. Dla prowadzenia właściwej formacji ważny jest aktywny udział Sióstr i Braci w spotkaniach wspólnotowych. Przed wstąpieniem do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbyliśmy odpowiednie przygotowanie, które pozwoliło nam poznać życie św. Franciszka i charyzmat franciszkański. Był to czas rozeznania, czy jest to moja droga, która chcę kroczyć w moim życiu duchowym ku zbawieniu.

Złożenie profesji oznacza życie według Ewangelii i przynależność do wspólnoty franciszkańskiej.

Franciszkański Zakon Świeckich jest szczególnym stowarzyszeniem w Kościele Katolickim, posiada swoją Regułę, Konstytucje Generalne oraz Rytuał, dokumenty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Dzieje się jednak i tak, że niektórzy członkowie FZŚ  chcą uczestniczyć równocześnie w życiu działających w kościele grupach modlitewnych o innej duchowości. Przynależność do wielu grup nie pomaga w doskonaleniu do świętości. Oczywiście nie przekreślamy współpracy z innymi grupami kościelnymi, ale musimy pamiętać, że priorytetem dla nas jest przynależność do FZŚ i aktywny udział w życiu wspólnoty.

Życzę Wam drodzy Bracia i Siostry! Obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego ,opieki Matki Bożej oraz orędownictwa św. Franciszka, św. Ludwika, św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anieli Salawy , abyśmy jak najlepiej realizowali nasze powołanie w dzisiejszym świecie , mieli odwagę do dawania świadectwa wiary i promieniowali Bożą radością na wzór naszych Świętych Patronów.

Z darem modlitwy i franciszkańskim pozdrowieniem
Emilia Nogaj ofs- przełożona narodowa FZŚ  wraz z Radą Narodową

Przekazuję kilka bieżących informacji:

  • 24 września 2023r. w Sieprawiu odbyła się premiera filmu „Z nadmiaru miłości”, którego twórcami są ks. Krzysztof Jan Gryz oraz s. Marta Sieńska OFS.
    Każdy franciszkanin świecki powinien ten film obejrzeć, a także zaprosić na projekcję tego filmu inne osoby, aby mogły poznać naszą patronkę bł. Anielę Salawę ,zachwycić się duchowością franciszkańską i w rezultacie wstąpić do FZŚ
  • Wydane zostały ponownie  Brewiarze dla Franciszkanów świeckich, ponieważ poprzedni nakład już się wyczerpał. Cena obecnego Brewiarza to 60 zł. Poza tym do nabycia są inne publikacje:
  • Księga Pamiątkowa obchodów jubileuszowych FZS,
  •  Krótka historia FZŚ autorstwa O. Alojzego Pańczaka,
  • 800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na ziemiach polskich
  • Błogosławiona Aniela Salawa o. Zdzisława Gogoli

oraz wiele innych pozycji.

Wszystkie te materiały mają służyć do prowadzenia formacji. Literatura franciszkańska jest bardzo bogata i każdy może wybrać dla siebie odpowiednie pozycje.

  • 21 i 22 października odbędzie się spotkanie formacyjne dla odpowiedzialnych za formację w regionach. Zaproszenie wraz programem zostało już wysłane wcześniej.