Przejdź do treści

Życzenia Wielkanocne

Pokój i Dobro, siostro i bracie w naszym świętym ojcu Franciszku,

Pięknie dziękuję za wszystkie życzenia. Również życzę owocnego przeżywania Wielkiego Tygodnia i czasu Triduum Paschalnego

Światło i Moc Chrystusa, który zwyciężył bramy śmierci i powstając z grobu obwieszcza Dobrą Nowinę Życia w Pokoju przez przebaczenie i miłość niech będzie z Wami. 

Z radością i wiarą przyjmujemy Chrystusa Zmartwychwstałego do naszych rodzin.

Niech zaistniała sytuacja będzie dla nas okazją do pogłębienia naszych relacji w rodzinach i osobistej relacji z Bogiem.

Modlitwa o owocne przeżycie Triduum Paschalnego

Dobry Panie, Ty wiesz, jak bardzo Cię kocham, ale też jak wiele jeszcze we mnie zła, niedoskonałości i grzechów. 
Pragnę tegoroczne Triduum Paschalne przeżyć świadomie i z pełną wiarą w Twoją nieskończoną moc.
Bo Twoja miłość nie skończyła się na krzyżu. 
Dzięki niej zmartwychwstaję, zawsze, gdy klękam u kratek konfesjonału i wyznaję grzechy kapłanowi. 
Twoja miłość zawsze czeka na mnie i nigdy mnie nie skreśla.
Pozwól mi Panie odpowiednio wyciszyć się w te dni, odłożyć na bok telefon, social media i zgiełk całego świata.
Pragnę w tym roku szczególnie skupić się na odpowiednim przeżyciu liturgii Triduum Paschalnego.
Przyjdź, Duchu Święty i poprowadź mnie w te najważniejsze dni w roku. 
Pragnę otwierać się na Twoją moc i jeszcze mocniej przylgnąć do Zbawiciela. 
Pragnę odtąd każdego dnia jeszcze odważniej iść za Jezusem. Już zawsze. Do końca.

Amen.

Pięknych i Błogosławionych Świąt

s. Jolanta