Przejdź do treści

SPOTKANIE DLA RADNYCH ds. formacji Wspólnot Miejscowych

TCHNIJ DUCHU RADOŚĆ I POKÓJ.

      SPOTKANIE DLA RADNYCH ds. formacji Wspólnot Miejscowych FZŚ

      Regionu Opole-Gliwice dn. 13-04-2024 r.

10:00     POWITANIE  RADNYCH DS. FORMACJI   s. Jolanta Nowińska-przełożona

               Regionalna.

               MSZA ŚWIĘTA z kazaniem z ewangelii z dnia.

11:15     PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU I WPROWADZENIEU DO TEMATU       

               s. Krystyna Skrocka- radna ds. formacji FZŚ regionu Opole-Gliwice.

11:30     Konferencja ,, NA NOWO ODNALEŹĆ DUCHA ŚWIĘTEGO I OTWORZYĆ

               SIĘ NA JEGO DZIAŁANIE.” o. Bertrand Sosnitza OFM.

12:00     SPOSÓB PROWADZENIA FORMACJI WE WSPÓLNOTACH MIEJSCOWYCH.

                RADNI DS.FORMACJI WM.

13:00     OBIAD.

14:00     ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z MODLITWĄ

               O ODNOWIENIE ŁASK SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

               KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. INDYWIDUALNE

               BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SAKRAMENTALNE.

15:15     DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – PRACA W GRUPACH. S. Krystyna Skrocka

16:00     BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ROZESŁANIE. o. Bertrand Sosnitza OFM