Przejdź do treści

Hymn FRANCISZKAŃSKI

Od  ośmiu wieków pod stygmatu znakiem,
hen, w chrystusowy wpatrzeni krzyż,
idziemy śmiało z Asyżu biedakiem
przyziemną ludzkość pociągnąć wzwyż!

Nie miecze krwawe, miłość naszą bronią,
Cichość miast szumu husarskich piór,
Srebrzyste hełmy nam nie lśnią nad skronią,
Nam zbroją wiara i modłów chór.

Bóg mój i wszystko to nasza pieśń,
Ona gra w sercu jak złoty róg.
Bracia! do czynu sztandary wznieś!
Któż przeciw nam, jeśli z nami Bóg!

O pokój walczmy i o dobro w świecie,
Póki nie sprawi Franciszka zew,
Że zgodnym chórem czy starzec, czy dziecię
Ten seraficzny zanuci śpiew:

Bóg mój i wszystko to nasza pieśń,
Ona gra w sercu jak złoty róg.
Bracia! do czynu sztandary wznieś!
Któż przeciw nam, jeśli z nami Bóg!