Przejdź do treści

Rada regionu

Rada Regionu:

Przełożona regionalna – s. Jolanta Nowińska

tel.: 517 404 754
e-mail: jnowinska7@gmail.com

Zastępca przełożonej – br. Damian Walz

tel.: 505 485 616
e-mail: damianisybila@poczta.onet.pl

Członkowie Rady:

Skarbnik – s. Urszula Szramka

tel.: 604 806 420
e-mail: ulaszramka@o2.pl

Mistrz formacji – s. Krystyna Skrocka

Sekretarz – s. Urszula Plachetka

tel.: 690 127 323
e-mail: urszulaplachetka@wp.pl

br. Adam Charkiewicz

tel.: 609 336 175
e-mail: barbarach@o2.pl

br. Waldemar Nocoń

Asystenci regionalni:

o. Marian Szymański OFM Conv.

o. Kunibert Kubosz OFM

tel.: 695 645 756
e-mail: k_kubosz@wp.pl

o. Bertrand Sosnitza OFM

tel.: 737 835 411
e-mail: bertrand.sosnitza@gmail.com