Przejdź do treści

Wielki Post 2024

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”

Droga Siostro i Drogi Bracie,

Skieruj swoje spojrzenie ku orszakowi,
który za Jezusem idzie na Golgotę.
Nie ma tam nikogo, kto by nie miał wyznania prawdziwej wiary,
w sercu wyrzeczenia się, a na ramionach krzyża.
Z miłością staraj się iść wraz z tym ludem, który
w Jezusie upatruje wszystkie swe pociechy
i z Nim łączy wszystkie swe ofiary, nadzieje i cnoty.

Dzięki „Wielkiemu Postowi”  Pan Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość pokuty za swoje grzechy i wykupienia ich na ziemi.

Niech Chrystus Pan, w czasie Wielkiego Postu, rozjaśnia ciemności naszych serc i da nam prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, abyśmy mogli stać się świadkami nadziei i paschalnej radości dla wszystkich, których spotykamy na drogach naszego życia.

Siostra Jolanta OFS